top of page

Finding the right Security Screening Solution for your company

Börja med att fundera på följande faktorer 

Vad vill ni kontrollera

shutterstock_1388918879_Li_0004_Layer-6.png

BREV

ensam lada.png

PAKET

image16.png

GODS

Hur vill ni ha det levererat

Privat process 1.JPG

UTSKICK

ANONYM
BOX

LEVERANS

Vad har ni för uppskattad volym

>20

>50

>200

>1000

Medium postal volumes

Targeting organizations with low to medium volumes of letters and parcels

Large postal volumes

Targeting Government agencies and companies with medium to high volumes of letters and parcels

Add-On Services

Add-On Services

Support, Education, Consulting

bottom of page