top of page

Konsulttjänster

 

Checkport erbjuder konsulttjänster inom brev-, paket- och godssäkerhet.

Tjänsten omfattar bland annat

  • framtagande av operativa koncept för skydd mot postala hot

  • risk- och sårbarhetsanalyser

  • stöd för riskreducerande åtgärder och rutiner

  • utbildning i post- och godssäkerhet, (Scenarioövningar och krisledning)

 

 

Allt för att skapa en trygg och säker miljö för våra kunders personal och produktion.

 

Vill du komma i kontakt med oss?

 

Edvin Simmingsköld, CEO

edvin.simmingskold@cipcheckport.se

bottom of page