top of page

Media

Här lägger vi upp ljud och film på när vi på checkport framträder i mediala sammanhang. Det kan vara olika webinar eller utbildningar på egna eller andras kanaler, eller i olika poddavsnitt.

Kortwebbinar  - Hoten i post och paketflödet

Del 1 i vår utbildningsserie om brev och paketsäkerhet. Här får man lära sig det mest grundläggande för att förbättra säkerheten i sina logistikflöden.

Kortwebbinar  - Fördjupning postala hot och attrapper

Del 2 i utbildningsserien om brev- och paketsäkerhet.

Fortsättning på avsnittet om postala hot där du får lära dig mer om hur en posthots-incident påverkar såväl personal som fastighet. Avsnittet innehåller även en demonstration av olika attrapper.

Webbinar Hot och Hat mot förtroendevalda

Lär dig mer om hur säkerhetsorganisationen på en kommun, region eller ett parti kan öka tryggheten för de förtroendevalda genom bra beslutsunderlag, stöd och verktyg inom omvärldsbevakning och postskydd.

Här får du ta del av hur du på ett enkelt sätt kan skapa proavtivitet i säkerhets- och trygghetsarbetet för tjänstemän och förtroendevalda. Vi förklarar hur tjänsten Post Insights fungerar.

I detta Webbinarium disskuteras frågor kring hur man ökar tryggheten för politiker och förtroendevalda. Vi pratar hot och hat, problembild och hur en lösning kan se ut.

Denna film visar hur samarbetet mellan 2Secure och Cip Checkport ökar tryggheten genom Omvärldsbevakning med postsupport

Varför ska man säkerhetskontrollera sina brev- och paketflöden?

Denna film berättar varför!

Lyssna gärna på det fortsatt aktuella ämnet om pulverbrev och tickande bomber i podden - Över min döda kropp.

Detta är vår första reklamfilm för att visa vad vi gör. Säkerhetskontroller av brev, paket och gods, Cip Checkport

bottom of page