top of page

Säkerhetskontroller

Cip Checkport utför säkerhetskontroller genom högkvalitativa processer, med välutbildad och välövad personal samt med den senaste tekniska utrustningen. Detta för att hitta avvikelser och hot i brev, paket och godsflöden.

 

Myndigheter, företag och organisationer får post och paket från en mängd olika ombud varje dag. Ingen dessa ombud, har någon större säkerhet, screening, detektering eller några kontrollprocesser inbäddade i sin dagliga verksamhet.

Teknologier och processer för postscreening och detektering kan ha en betydande inverkan på förmågan hos en godsmottagnings att ta emot, sortera och leverera post och paket i tid med hög säkerhet.

 

Det finns ingen enda lösning eller optimalt förfarande som är tillämplig på alla godsmottagningar. För vissa specifika områden finns det enfaldigt bästa tillvägagångssätt. Detta gör att vi måste skräddarsy lösning som passar kundens krav på säkerhet, tid och kostnad. 

Vill du veta hur du gör, läs "Hur vi jobbar".

bottom of page