top of page

Hur vi arbetar

I Checkports processer arbetar vi för att med överlappande detektionsteknik och hög utbildningsnivå detektera alla farliga och avvikande ämnen som kan föras in i en verksamhet via post- och godsflödet. Nedan beskriver vi kortfattat vad varje del innehåller. Skulle frågor kling detektion, identifiering eller hantering uppstå så är du välkommen att kontakta oss med frågor.

Vår personal och deras kompetens är företagets största tillgång, med stöd av avancerad detektionsutrustning säkerställer vi kvaliteten i alla våra processer och beslut. I och med detta säkerställer vi att inga oönskade eller potentiellt farliga försändelser når våra kunder. Våra säkerhetsoperatörer genomgår ett omfattande utbildningprogram och vi eftersträvar ständiga förbättringar för att upprätthålla våra högt ställda krav på arbetsmiljön.

oskar1.png
Visual screening
Visuellt 1.JPG

Initial visual screening 

 

A first screening to identify leakage,  damaged goods or threat indicators

Visuellt 1.JPG
R & N screening
Radioaktivt 1.JPG

Detection equipment that automatically screens goods for radiological and nuclear substances

All goods are scanned upon arrival ensuring  radiological contamination is not introduced to our facility.

Radioaktivt 1.JPG
X-ray & Explosives
Explosivt 1.JPG

Equipment automatically detects traces of explosive substances.  

Advanced imaging equipment automatically classifies potential threat material including explosives, knives, sharp objects, dirty bombs, letter bombs and all types of weapons.

Explosivt 1.JPG
Manual Search
Manuellt.JPG

Trained specialists who employ best-practice and unique processes to manually screen mail and goods from CBE

 

Certified operators conduct rigorous visual screening looking for suspicious indicators  or signs of deviation from standard practices.

Manuellt.JPG
Biological
Biologiskt 1.JPG

Indication of biological materials

 

¨

Detection of biological materials is threat-specific  and samples are analysed on site and/or sent to a laboratory.

Biologiskt 1.JPG
Chemical
Kemiskt 1.JPG

Equipment that provides automatic detection and identification of specific chemicals

 

Machines automatically detect and  measures chemical traces through analyzing air particles.  Resultant reports include  real-time threat reporting of chemical agents and  industrial toxins.

Kemiskt 1.JPG
Bugs and Tracking
RF 1.JPG

The actions in this process is based on customer specific requirements.

 

Equipment indicating radio transmitters/receivers, bugs and tracking devices are used.

 

RF 1.JPG
Hazardous Goods
Färdigt_gods_1.JPG

All mail and goods are cleared and stored in our secure terminal.

 

This step  includes services such as short-term storage, re-packing and just-in-time delivery.

Färdigt_gods_1.JPG
Transport
Transport 1.JPG

Our dedicated drivers and vehicles are safe, secure and reliable.

 

Our processes are optimized for delivering your goods on time, every time.

Transport 1.JPG
Threat Response
Avvikelse 1.JPG

Threat mitigation through identification, documentation, mail opening, and disposal of unwanted or hazardous materials.

 

Checkport collaborates closely with all relevant government agencies such as emergency services and police.

Avvikelse 1.JPG
Add-on Services
Tilläggstjänster 1.JPG

Checkport offers flexible solutions to meet your future needs.

 

We employ service-dogs, provide employee training, offer support services to mitigate risk to your organization.  Additionally, we offer site visits at our facilities for customers  who desire to inspect their goods. 

Tilläggstjänster 1.JPG
bottom of page